iMunis eDeska

Praha-Kolovraty

Úřední deska – Stav k 26. 4. 2018 17:01:58

Nalezeno 10 záznamů.Poslední změna: 25.4.2018 23:59:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 678/2018 V.vyhláška Finanční úřad pro hl 25.4.2018 28.5.2018 25.4.2018 dokument PDF (80 kB)
Zápis z 2. zasedání roku 2018 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 28. března 2018 2/2018 Zápis ze zasedání ZM Úřad MČ 23.4.2018 9.5.2018 23.4.2018 dokument PDF (558 kB)
nformace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ 615/2018 V.vyhláška MHMP 16.4.2018 11.6.2018 16.4.2018 dokument PDF (565 kB)
Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby zahradního domku, parc.č.1263/540 u BD č.p.823,Meduňková 13 596/2018 V.vyhláška ÚMČ Praha 22 12.4.2018 27.4.2018 12.4.2018 dokument PDF (164 kB)
Oznámení o společném jednání o návrhu Z 2838/00 ÚP SÚ HMP (3 varianty) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 558/2018 V.vyhláška MHMP 9.4.2018 25.5.2018 9.4.2018 dokument PDF (603 kB)
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru HMP 462/2018 V.vyhláška MHMP 23.3.2018 10.5.2018 23.3.2018 dokument PDF (596 kB)
Výběrové šetření v domácnostech - životní podmínky 2018 220/2018 Oznámení ČSÚ 7.2.2018 28.5.2018 7.2.2018 dokument PDF (418 kB)
Nabídka nepronajatých / nepropachtovaných pozemků 187/2018 Nabídka pozemků Státní pozemkový úřa 2.2.2018 30.4.2018 2.2.2018 dokument PDF (566 kB)
Vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 2018 Oznámení ÚMČ Úřad MČ 23.12.2017 2.1.2019 23.12.2017 dokument PDF (597 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty č. F DOT 13/2016 F DOT 13/2016 Smlouvy Úřad MČ 7.5.2016 9.5.2019   dokument PDF (134 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.