iMunis eDeska

Praha-Kolovraty

Úřední deska – Stav k 18. 11. 2018 20:12:12

Nalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 16.11.2018 23:59:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Zápis z 6. ustavujícího zasedání roku 2018 Zastupitelstva městské části Praha-Kolovraty konaného dne 31. října 2018 6/2018 Zápis ze zasedání ZM Úřad MČ 16.11.2018 3.12.2018 16.11.2018 dokument PDF (460 kB)
Usnesení Rady č. 5/2018 Stavební komise R5/2018 Usnesení Úřad MČ 12.11.2018 28.11.2018 12.11.2018 dokument PDF (36 kB)
Usnesení Rady č. 4/2018 Sociální a bytová komise R4/2018 Usnesení Úřad MČ 12.11.2018 28.11.2018 12.11.2018 dokument PDF (37 kB)
Usnesení Rady č. 3/2018 K uzavření smlouvy o dílo na cyklostezku R3/2018 Usnesení Úřad MČ 12.11.2018 28.11.2018 12.11.2018 dokument PDF (51 kB)
Usnesení Rady č. 2/2018 K uzavření smlouvy na TDI na cyklostezku R2/2018 Usnesení Úřad MČ 12.11.2018 28.11.2018 12.11.2018 dokument PDF (51 kB)
Usnesení Rady č. 1/2018 Jednací řád Rady R1/2018 Usnesení Úřad MČ 12.11.2018 28.11.2018 12.11.2018 dokument PDF (31 kB)
Stavební povolení "Cyklostezka Po Prahy na kole-úsek Mnichovice - Kolovraty, 1.část,podetapa I.a" 1550/2018 V.vyhláška ÚMČ Praha 22 8.11.2018 23.11.2018 8.11.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Usnesení č. 43/2018 K rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMČ, předsedů výborů, komisí a jejích členů 43/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (44 kB)
Usnesení č. 42/2018 K volbě členů kontrolního výboru 42/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (42 kB)
Usnesení č. 41/2018 K volbě členů finančního výboru 41/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (43 kB)
Usnesení č. 40/2018 K volbě předsedy kontrolního výboru 40/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (38 kB)
Usnesení č. 39/2018 K volbě předsedy finančního výboru 39/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (39 kB)
Usnesení č. 38/2018 Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru 38/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (37 kB)
Usnesení č. 37/2018 K volbě radních 37/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (41 kB)
Usnesení č. 36/2018 K volbě místostarostů 36/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (33 kB)
Usnesení č. 35/2018 K volbě starosty 35/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (36 kB)
Usnesení č. 34/2018 K volbě starosty a místostarosty 34/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (39 kB)
Usnesení č. 33/2018 Určení funkce pro kterou bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 33/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (39 kB)
Usnesení č. 32/2018 K určení počtu místostarostů 32/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 6.11.2018 22.11.2018 6.11.2018 dokument PDF (36 kB)
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z-2812/00 územního plánu SÚ HMP 1542/2018 V.vyhláška MHMP 5.11.2018 21.12.2018 5.11.2018 dokument PDF (572 kB)
Vyhlášení Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m.Prahy pro rok 2019 1526/2018 Oznámení MHMP 2.11.2018 7.1.2019 2.11.2018 neregistrovaný (DOCX) (16 kB)
Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 územního plánu SÚ hl. města Prahy 1456/2018 V.vyhláška MHMP 24.10.2018 23.11.2018 24.10.2018 dokument PDF (648 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a 2794/00 územního plánu SÚ hl.města Prahy 1455/2018 V.vyhláška MHMP 22.10.2018 28.11.2018 22.10.2018 dokument PDF (579 kB)
Rozpočtová opatření RO 17-22/2018 Rozp. a hosp. obce Úřad MČ 7.9.2018 2.1.2019 7.9.2018 4 dokumenty
Rozpočtová opatření RO 01-16/2018 Rozp. a hosp. obce Úřad MČ 14.6.2018 2.1.2019 14.6.2018 4 dokumenty
Vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 2018 Oznámení ÚMČ Úřad MČ 23.12.2017 2.1.2019 23.12.2017 dokument PDF (597 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty č. F DOT 13/2016 F DOT 13/2016 Smlouvy Úřad MČ 7.5.2016 9.5.2019   dokument PDF (134 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.