iMunis eDeska

Praha-Kolovraty

Úřední deska – Stav k 26. 9. 2018 09:28:27

Nalezeno 20 záznamů.Poslední změna: 24.9.2018 23:59:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 1286/2018 Oznámení MHMP 24.9.2018 24.10.2018 24.9.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 1289/2018 V.vyhláška MHMP 24.9.2018 24.10.2018 24.9.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 1286/2018 V.vyhláška MHMP 24.9.2018 24.10.2018 24.9.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Oznámení o době a místě voleb do zastupitelstev obcí ve volebních okrscích č. 34001, 34002, 34003 2018 Oznámení ÚMČ Úřad MČ 20.9.2018 8.10.2018 20.9.2018 dokument PDF (78 kB)
Opatření obecné povahy - zvláštní užívání komunikace Mírová - přípojky pro koupaliště 1295/2018 V.vyhláška ÚMČ Praha 22 17.9.2018 3.10.2018 17.9.2018 3 dokumenty
Oznámení záměru propachtovat pozemky v k.ú. Kolovraty bez značky Oznámení ÚMČ Úřad MČ 14.9.2018 1.10.2018 14.9.2018 dokument PDF (52 kB)
Usnesení č. 31/2018 K návrhu zadání územní studie 31/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 14.9.2018 1.10.2018 14.9.2018 dokument PDF (29 kB)
Usnesení č. 30/2018 K žádosti o změnu ÚpN MHMP pozemků p.p.č. 1263/741, 1263/742 30/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 14.9.2018 1.10.2018 14.9.2018 dokument PDF (39 kB)
Usnesení č. 29/2018 Inventarizace obecního majetku 2018 29/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 14.9.2018 1.10.2018 14.9.2018 dokument PDF (105 kB)
Usnesení č. 28/2018 Memorandum ve věci oprav zařízeních CETIN, ČEZ, NET4GAS u projektu "Do Prahy na kole" 28/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 14.9.2018 1.10.2018 14.9.2018 dokument PDF (77 kB)
Usnesení č. 27/2018 Rozbor hospodaření MČ Praha-Kolovraty za 1. pololetí 2018 27/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 14.9.2018 1.10.2018 14.9.2018 dokument PDF (37 kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí pracovník - oddělení údržba MČ Praha -Kolovraty bez značky Vyhlášení výběrového Úřad MČ 13.9.2018 2.10.2018 13.9.2018 dokument PDF (260 kB)
Vyhlášení výběrového řízení Referent/ka majetkové správy - správce obecního majetku bez značky Vyhlášení výběrového Úřad MČ 12.9.2018 2.10.2018 12.9.2018 dokument PDF (256 kB)
Rozpočtová opatření RO 17-22/2018 Rozp. a hosp. obce Úřad MČ 7.9.2018 2.1.2019 7.9.2018 dokument PDF (131 kB)
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2019 1165/2018 Vyhlášení celoměstsk MHMP 17.8.2018 2.10.2018 17.8.2018 dokument PDF (270 kB)
Oznámení k volbám do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018 - sídla volebních okrsků 2018 Oznámení ÚMČ Úřad MČ 16.8.2018 8.10.2018 16.8.2018 dokument PDF (90 kB)
Rozpočtová opatření RO 01-16/2018 Rozp. a hosp. obce Úřad MČ 14.6.2018 2.1.2019 14.6.2018 dokument PDF (191 kB)
Usnesení č. 19/2018 Počet členů zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty pro volební období 2018-2022 19/2018 Usnesení Úřad MČ 31.5.2018 8.10.2018 31.5.2018 dokument PDF (50 kB)
Vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 2018 Oznámení ÚMČ Úřad MČ 23.12.2017 2.1.2019 23.12.2017 dokument PDF (597 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty č. F DOT 13/2016 F DOT 13/2016 Smlouvy Úřad MČ 7.5.2016 9.5.2019   dokument PDF (134 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.