iMunis eDeska

Praha-Kolovraty

Úřední deska – Stav k 20. 7. 2018 23:39:16

Nalezeno 10 záznamů.Poslední změna: 19.7.2018

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ v Dolních Chabrech bez značky Oznámení MČ Praha-Dolní Chabry 19.7.2018 8.8.2018 19.7.2018 dokument PDF (36 kB)
Oznámení záměru pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí objektu A 3 v komplexu bytových domů č.p. 647, ul.Ke Zvoničce 1010/2018 Oznámení ÚMČ Úřad MČ 18.7.2018 20.8.2018 18.7.2018 dokument PDF (233 kB)
Oznámení k volbám do zastupitelstev obcí a městských částí, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018 2018 Oznámení ÚMČ Úřad MČ 29.6.2018 31.7.2018 29.6.2018 dokument PDF (91 kB)
Rozpočtová opatření RO 01-16/2018 Rozp. a hosp. obce Úřad MČ 14.6.2018 2.1.2019 14.6.2018 dokument PDF (191 kB)
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu 897/2018 V.vyhláška MHMP 11.6.2018 27.7.2018 11.6.2018 dokument PDF (596 kB)
Oznámení k volbám do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018-stanovení počtu členů ZMČ bez značky Oznámení Úřad MČ 6.6.2018 31.7.2018 6.6.2018 dokument PDF (31 kB)
Usnesení č. 19/2018 Počet členů zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty pro volební období 2018-2022 19/2018 Usnesení Úřad MČ 31.5.2018 8.10.2018 31.5.2018 dokument PDF (50 kB)
Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu 703/2018 Nabídka pozemků Státní pozemkový úřa 2.5.2018 31.7.2018 2.5.2018 dokument PDF (106 kB)
Vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 2018 Oznámení ÚMČ Úřad MČ 23.12.2017 2.1.2019 23.12.2017 dokument PDF (597 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty č. F DOT 13/2016 F DOT 13/2016 Smlouvy Úřad MČ 7.5.2016 9.5.2019   dokument PDF (134 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.