iMunis eDeska

Praha-Kolovraty

Úřední deska – Vyhledávání

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalezeno 633 záznamů. Zobrazeny jsou položky 1--25.

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Verze Důvod změny Čas změny Stav Dokumenty
Usnesení č. 42/2017 k žádosti vlastníka o změnu ÚpN pozemků p.č. 117/1 a 125/2 v k.ú. Lipany na pozemky zastavitelné 42/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 23:04:40 svěšený dokument PDF (371 kB)
Usnesení č. 41/2017 k schválení úplatného převodu (koupě) pozemku parc.č. 302/32 o výměře 24 m2 v k.ú. Kolovraty 41/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:47:16 svěšený dokument PDF (51 kB)
Usnesení č. 40/2017 k schválení změny tajemníků finančního a kontrolního výboru 40/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:43:54 svěšený dokument PDF (38 kB)
Usnesení č. 39/2017 k schválení dodatku smlouvy na cyklostezku "Do Prahy na kole" 39/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:41:42 svěšený dokument PDF (38 kB)
Usnesení č. 38/2017 k aktualizaci zřizovacích listin příspěvkových organizací MŠ Praha-Kolovraty a ZŠ Praha-Kolovraty 38/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:39:07 svěšený dokument PDF (42 kB)
Usnesení č. 37/2017 k vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 37/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:37:00 svěšený dokument PDF (636 kB)
Usnesení č. 36/2017 ke změně Statutu fondu zaměstnavatele 36/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:33:04 svěšený dokument PDF (201 kB)
Usnesení č. 35/2017 k Rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018 35/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:24:16 svěšený 2 dokumenty
Usnesení č. 34/2017 k Rozpočtu MČ Praha-Kolovraty na rok 2018 34/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 20:58:39 svěšený dokument PDF (507 kB)
Usnesení č.33/2017 k plnění rozpočtu vedlejší činnosti MČ Praha-Kolovraty za třetí čtvrtletí 2017 33/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 20:40:27 svěšený dokument PDF (250 kB)
Usnesení č. 32/2017 k plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty za třetí čtvrtletí 2017 32/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 20:37:08 svěšený dokument PDF (388 kB)
Usnesení č. 30/2017 k zapojení finančních prostředků na multifunkční nakladač 30/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 21.10.2017 6.11.2017 21.10.2017 1 zákonná povinnost 21.10.2017 svěšený dokument PDF (36 kB)
Usnesení č. 31/2017 k výkupu pozemků pro veřejnou vybavenost (školství) 31/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 21.10.2017 6.11.2017 21.10.2017 1 zákonná povinnost 21.10.2017 svěšený dokument PDF (41 kB)
Usnesení č. 29/2017 k schválení smlouvy o spolupráci zadavatelů na projektu Cyklostezka "Do Prahy na kole" 29/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 21.10.2017 6.11.2017 21.10.2017 1 zákonná povinnost 21.10.2017 svěšený dokument PDF (39 kB)
Usnesení č. 22/2017 k výkupu pozemků pro veřejnou vybavenost (školství) 22/2017 Z Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (41 kB)
Usnesení č. 21/2017 k revokaci 3. části usnesení č. 21/2016 21/2017 Z Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (35 kB)
Usnesení č. 28/2017 k inventarizaci obecního majetku a závazků za rok 2017 28/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (107 kB)
Usnesení č. 27/2017 k zapojení finančních prostředků na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice 27/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (40 kB)
Usnesení č. 26/2017 k participativnímu rozpočtu Městské části Praha-Kolovraty pro rok 2018 26/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (48 kB)
Usnesení č. 25/2017 k zeleným pásům kolem okruhu R 511 25/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (47 kB)
Usnesení č. 24/2017 stanovisko k tzv. vlakotramvaji 24/2017 Z Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (43 kB)
Usnesení č. 14/2017 k plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty za druhé čtvrtletí 2017 14/2017 Z Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (0,7 MB)
Usnesení č. 15/2017 k plnění plánu vedlejší činnosti MČ Praha-Kolovraty za druhé čtvrtletí 2017 15/2017 Z Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (202 kB)
Usnesení č. 16/2017 k úpravě plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2017 16/2017 Z Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (124 kB)
Usnesení č. 17/2017 k zvýšení nájmu v obecních bytech 17/2017 Z Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (72 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.