iMunis eDeska

Praha-Kolovraty

Úřední deska – Vyhledávání

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalezeno 643 záznamů. Zobrazeny jsou položky 1--25.

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Verze Důvod změny Čas změny Stav Dokumenty
Usnesení č. 10/2018 Zpráva kontrolního výboru 10/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 4.4.2018 20.4.2018 4.4.2018 1 zákonná povinnost 4.4.2018 17:57:58 svěšený dokument PDF (34 kB)
Usnesení č. 9/2018 K schválení konceptů kronik za rok 2006, 2015 a jmenování kronikáře pro rok 2018 9/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 4.4.2018 20.4.2018 4.4.2018 1 zákonná povinnost 4.4.2018 17:56:46 svěšený dokument PDF (41 kB)
Usnesení č. 8/2018 K podnětu na změnu územního plánu 8/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 4.4.2018 20.4.2018 4.4.2018 1 zákonná povinnost 4.4.2018 17:55:19 svěšený dokument PDF (45 kB)
Usnesení č. 7/2018 Ke smlouvě o spolupráci s Canabou 7/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 4.4.2018 20.4.2018 4.4.2018 1 zákonná povinnost 4.4.2018 17:53:36 svěšený dokument PDF (561 kB)
Usnesení č. 6/2018 memorandum o připojení k MAP II 6/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 4.4.2018 20.4.2018 4.4.2018 1 zákonná povinnost 4.4.2018 17:52:14 svěšený dokument PDF (38 kB)
Usnesení č. 5/2018 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na cyklostezku "Do Prahy na kole" 5/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 4.4.2018 20.4.2018 4.4.2018 1 zákonná povinnost 4.4.2018 17:50:56 svěšený dokument PDF (39 kB)
Usnesení č. 4/2018 Posta partner v MČ Praha-Kolovraty 4/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 4.4.2018 20.4.2018 4.4.2018 1 zákonná povinnost 4.4.2018 17:44:48 svěšený dokument PDF (37 kB)
Usnesení č. 3/2018 K dotacím na podporu volnočasových aktivit 3/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 4.4.2018 20.4.2018 4.4.2018 1 zákonná povinnost 4.4.2018 17:43:40 svěšený dokument PDF (605 kB)
Usnesení č. 2 k uzavření smluv o zřízení složebností 2/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 2.2.2018 19.2.2018 2.2.2018 1 zákonná povinnost 2.2.2018 svěšený dokument PDF (64 kB)
Usnesení č. 1/2018 k výstavbě dostupného bydlení v MČ Praha-Kolovraty 1/2018 Usnesení ZMČ Úřad MČ 2.2.2018 19.2.2018 2.2.2018 1 zákonná povinnost 2.2.2018 svěšený dokument PDF (38 kB)
Usnesení č. 42/2017 k žádosti vlastníka o změnu ÚpN pozemků p.č. 117/1 a 125/2 v k.ú. Lipany na pozemky zastavitelné 42/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 23:04:40 svěšený dokument PDF (371 kB)
Usnesení č. 41/2017 k schválení úplatného převodu (koupě) pozemku parc.č. 302/32 o výměře 24 m2 v k.ú. Kolovraty 41/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:47:16 svěšený dokument PDF (51 kB)
Usnesení č. 40/2017 k schválení změny tajemníků finančního a kontrolního výboru 40/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:43:54 svěšený dokument PDF (38 kB)
Usnesení č. 39/2017 k schválení dodatku smlouvy na cyklostezku "Do Prahy na kole" 39/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:41:42 svěšený dokument PDF (38 kB)
Usnesení č. 38/2017 k aktualizaci zřizovacích listin příspěvkových organizací MŠ Praha-Kolovraty a ZŠ Praha-Kolovraty 38/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:39:07 svěšený dokument PDF (42 kB)
Usnesení č. 37/2017 k vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 37/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:37:00 svěšený dokument PDF (636 kB)
Usnesení č. 36/2017 ke změně Statutu fondu zaměstnavatele 36/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:33:04 svěšený dokument PDF (201 kB)
Usnesení č. 35/2017 k Rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018 35/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 21:24:16 svěšený 2 dokumenty
Usnesení č. 34/2017 k Rozpočtu MČ Praha-Kolovraty na rok 2018 34/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 20:58:39 svěšený dokument PDF (507 kB)
Usnesení č.33/2017 k plnění rozpočtu vedlejší činnosti MČ Praha-Kolovraty za třetí čtvrtletí 2017 33/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 20:40:27 svěšený dokument PDF (250 kB)
Usnesení č. 32/2017 k plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty za třetí čtvrtletí 2017 32/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 27.12.2017 12.1.2018 27.12.2017 1 zákonná povinnost 27.12.2017 20:37:08 svěšený dokument PDF (388 kB)
Usnesení č. 30/2017 k zapojení finančních prostředků na multifunkční nakladač 30/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 21.10.2017 6.11.2017 21.10.2017 1 zákonná povinnost 21.10.2017 svěšený dokument PDF (36 kB)
Usnesení č. 31/2017 k výkupu pozemků pro veřejnou vybavenost (školství) 31/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 21.10.2017 6.11.2017 21.10.2017 1 zákonná povinnost 21.10.2017 svěšený dokument PDF (41 kB)
Usnesení č. 29/2017 k schválení smlouvy o spolupráci zadavatelů na projektu Cyklostezka "Do Prahy na kole" 29/2017 Usnesení ZMČ Úřad MČ 21.10.2017 6.11.2017 21.10.2017 1 zákonná povinnost 21.10.2017 svěšený dokument PDF (39 kB)
Usnesení č. 22/2017 k výkupu pozemků pro veřejnou vybavenost (školství) 22/2017 Z Usnesení ZMČ Úřad MČ 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 1 zákonná povinnost 19.9.2017 svěšený dokument PDF (41 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.